Sveti Augustin

Sestre Kćeri Božje ljubavi časte sv. Augustina kao duhovnog oca Družbe jer je Utemeljiteljica, Majka Franziska, uzela upravo njegova Pravila kako bi na njima gradila Konstitucije Družbe. Od samog početka, Majka Franziska i njezine duhovne kćeri, su u Pravilima sv. Augustina pronalazile nadahnuće za život u Božjoj ljubavi. Elementi njegovih Pravila čine temelj duhovnosti Družbe te tako mi nastojimo imati prvenstvo ljubavi prema Bogu koja se očituje u ljubavi prema bližnjima, ljubimo ih ljubavlju koja je od Boga. Njegujemo jedinstvo u slozi umova i srca te zajednički život u spremnosti da služimo jedna drugoj i međusobno se prihvaćamo. Poštujemo različitosti jedna druge videći u njima Božje darove i različite mogućnosti za služenje zajednici.

Poput sv. Augustina koji je bio očaran Božjim ljubavlju i ljepotom, mi, Kćeri Božje ljubavi, želimo Božju ljubav koju smo same iskusile činiti vidljivom u svijetu. Kako bismo to mogle činiti svakodnevno kontempliramo ljubav Božanskog Srca i Kristovu ljepotu. Naš duhovni otac Augustin poručuje djevicama: „Promatrajte ljepotu onoga koga ljubite! Promatrajte okom duše Raspetoga i biljege Uskrsnuloga, krv umirućega, cijenu koju je platio za vjernike, mjenicu koju je Otkupitelj isplatio! Mislite na vrijednost svih tih stvari i sve to stavite na tezulju ljubavi!“

Augustinovska duhovnost odsijeva duhovnom ljepotom i širi miomiris Kristove ljubavi, ona oplemenjuje, čini slobodnima i razboritima. Sve su to znakovi prisutnosti Duha Svetoga koji nas osposobljava vidjeti Boga u svim ljudima te činiti dobro i živjeti u bratskoj ljubavi.

  Elementi duhovnosti - Sve