ŽIVOTNI PROGRAM M. FRANZISKE

Nijedno jutro bez srdačne molitve!

Nijedan posao bez dobre nakane!

Nijedno veselje bez zahvalnog pogleda Bogu!

Nijedna zabava a da se ne sjetiš da je Bog svuda prisutan!

Nijedna bol bez Bogu odane strpljivosti!

Nijedna pretrpljena uvreda bez praštanja!

Nijedna učinjena pogreška bez kajanja!

Nijedno dobro djelo bez poniznosti!

Nijedna zapažena pogreška bez blagog suda!

Nijednog bijednika a da mu ne udijeliš milostinju!

Nijednog patnika a da ga ne utješiš!

Nijedna večer bez posebnog ispitivanja savjesti!

  Utemeljiteljica Družbe - Sve