Tko smo

Ukratko o nama

Suradnici Božje ljubavi (SBLJ) privatna su katolička zajednica laika osnovana 12. lipnja 2015. godine, koja ima status privatnog vjerničkog društva sa sjedištem u Zagrebu, Nova ves 16.

Djeluju prema Statutu kojeg je odobrio 26. generalni kapitul 2013. i Provincijalna uprava Družbe Kćeri Božje ljubavi na sjednici 29. svibnja 2015.

Suradnici Božje ljubavi pridruženi su članovi Družbe Kćeri Božje ljubavi, koji su se oduševili karizmom i duhovnošću utemeljiteljice Družbe Majke Franciske Lechner te u njoj žele sudjelovati. Oni, na temelju poziva koji im je Gospodin uputio, udružuju snage sa sestrama u suradnji i razmjeni darova, kako bi učinkovitije sudjelovali u poslanju Crkve.

Prva zajednica, koja je trenutno jedina službena, osnovana je u Granešini (Zagreb - Dubrava) s tendencijom proširivanja i na druga mjesta gdje žive i apostolski djeluju sestre Kćeri Božje ljubavi.

Naše ime

Suradnici Božje ljubavi- ime koje su odabrali sami laici prihvaćeno je od samog početka zajedničkog formativnog hoda. Ime sadrži riječi „Božje ljubavi“, tj. dio imena Družbe, a imenom se izriče što ti laici žele biti: surađivati s Bogom koji je ljubav i surađivati sa sestrama koje nose to ime kako bi učinili vidljivom tu ljubav u svijetu.

Simbol pripadnosti

Vodstvo zajednice

Provincijalna glavarica pravna je voditeljica zajednice Suradnika Božje ljubavi i odgovorna je za garantiranje vjernosti duhu i karizmi Utemeljiteljice i Družbe. Imenuje jednu sestru koordinatoricom Suradnika Božje ljubavi koja na provincijskoj razini prati i koordinira razvoj zajednica i koja je u isto vrijeme most između Družbe i pridruženih članova.

Vodstvo zajednice čine: voditelj, zamjenik voditelja, tajnik i rizničar. Svaka zajednica izabire vodstvo na razdoblje od tri godine.

Vodstvo zajednice sastaje se najmanje četiri puta godišnje, a prema potrebi i češće. Na sastancima se razmatraju rad i donose planovi za budućnost o čemu izvješćuju sestru koordinatoricu.

Suradnici Božje ljubavi, osobno i kao zajednica, odgovorni su za vlastito uzdržavanje i za dobra te su u svemu financijski neovisni od Družbe Kćeri Božje ljubavi.

U studenom 2014. izabrano je Vodstvo zajednice u Granešini (Zagreb - Dubrava).

Vodstvo prve zajednice Suradnika Božje ljubavi čine: Ljubica Pribanić, Anita Mucak i Mirjana Holjevac.

 

Biti Suradnik Božje ljubavi znači

  • ostvarivati poziv na svetost u vlastitom staležu i okolnostima;
  • provoditi i svjedočiti autentični kršćanski život;
  • u realnosti obiteljskoga i profesionalnoga života svjedočiti evanđeoske vrjednote premaprimjeru Majke Franciske Lechner;
  • činiti Božju ljubav vidljivom u svijetu;
  • živjeti i svjedočiti Božje sinovstvo koje je temelj našegidentiteta, izvor duhovnosti, a ujedno i nadahnuće za apostolsko djelovanje.
  Suradnici Božje ljubavi - Sve