Formacija i formativni program

Formacija

Provincija organizira program formacije u skladu s odredbama Crkve, poslanjem i duhovnošću Kćeri Božje ljubavi.

Za formaciju pridruženih članova u svakoj zajednici odgovorna je jedna sestra Družbe Kćeri Božje ljubavi koju određuje provincijalna glavarica.

Program formacije Suradnika Božje ljubavi donosi Provincijalna glavarica, koordinatorica Suradnika Božje ljubavi i vodstvo zajednice Suradnika Božje ljubavi.

Formacija traje godinu dana i to je vrijeme razlučivanja. Kandidat/ica slijedi predviđeni program. Nakon uspješno završene godine kandidature kandidat/ica upućuje Provincijalnoj glavarici, kao pravnoj voditeljici, svoju pisanu molbu da bi mogao/la dati obećanje i postati pridruženi član.

(Iz Statuta pridruženih članova Družbe Kćeri Božje ljubavi)

 

Formativni program Suradnika Božje ljubavi u Provinciji Božje providnosti

 

Naslovnici

Formativni program namijenjen je svakom praktičnom vjerniku laiku koji dobrovoljno odluči postati pridruženi član Družbe Kćeri Božje ljubavi odnosno Suradnik Božje ljubavi. Tom odlukom želi potpunije živjeti krsnu milost, produbiti djetinji odnos s Bogom i bratski odnos s ljudima te sve to živjeti i ostvarivati prema karizmi Kćeri Božje ljubavi.

 

Opći cilj

Pomoći osobi da odgovorno i radosno živi svoj kršćanski poziv u svijetu, kroz produbljivanje vlastite vjere i osobnog odnosa s Trojednim Bogom te da sudjeluje u poslanju u svijetu, nadahnjujući se na duhovnosti i karizmi Družbe Kćeri Božje ljubavi.

 

Specifični ciljevi

 • upoznati život i djelo službenice Božje Majke Franziske Lechner;
 • upoznati i usvojiti elemente karizme i duhovnosti Kćeri Božje ljubavi ;
 • promicati ljudske i kršćanske vrjednote istaknute u životu Majke Franziske;
 • objasniti ulogu vjernika laika u životu Crkve;
 • produbiti vlastiti kršćanski život na doktrinarnoj i praktičnoj razini;
 • intenzivirati svoj sakramentalni život (euharistija, pomirenje);
 • intenzivirati molitveni život na osobnoj i zajedničkoj razini;
 • uključiti se u apostolske djelatnosti pridruženih članova.

 

Sadržaji

Formativni program za pridružene članove Kćeri Božje ljubavi obuhvaća četiri područja: Sveto Pismo, nauk Katoličke Crkve, liturgija, duhovnost i karizmu Utemeljiteljice. Svako područje se, sukladno postavljenim ciljevima, ostvaruje kroz sadržaje podijeljene u tri cjeline:

            1) Temeljni elementi kršćanskog nauka:

 • osnovno poznavanje i razumijevanje Svetog pisma;
 • osnovno poznavanje dogmatske teologije: otajstvo Trojedinoga Boga (važno je za otkrivanje pravog lika Utemeljiteljice Družbe Kćeri Božje ljubavi, kako bi se s većom zrelošću i puninom živio osobni odnos s Bogom, po uzoru na Majku Franzisku) i mariologije (kako bi se produbilo razumijevanje Marijine uloge u ekonomiji spasenja i u ljudskim životima);
 • osnovno poznavanje liturgijske teologije;
 •  osnovno poznavanje ekleziologije (uloga laika i udruženja vjernika u Crkvi).

            2) Temeljni elementi karizme Družbe Kćeri Božje ljubavi:

 • život i lik Utemeljiteljice Majke Franziske Lechner;
 • upoznavanje njezinih Načela života, njezine duhovnost i naslijeđa;
 • povijesni razvoj Družbe Kćeri Božje ljubavi;
 • osnovni elementi duhovnosti i karizme Kćeri Božje ljubavi;
 • svijetli likovi i uzori Družbe Kćeri Božje ljubavi;
 • apostolat i poslanje Družbe KBLJ.

            3) Temeljni i specifični elementi pridruženih članova Suradnika Božje ljubavi:

 • upoznavanje sa Statutima pridruženih članova Družbe Kćeri Božje ljubavi;
 • objašnjenje, značenje i uvjeti obećanja pridruženih članova i načina njihova života.

 

Metodologija

 • sudjelovanje na mjesečnim formativnim susretima (kratka, ciljana predavanja; tematske rasprave u skupinama; razmjena iskustava u manjim skupinama ili u parovima);
 • sudjelovanje u zajedničkoj molitvi (lectio divina, euharistijska klanjanja…)
 • sudjelovanje u apostolatu pridruženih članova i sestara Kćeri Božje ljubavi.

 

Predavači

Za formaciju pridruženih članova odgovorna je jedna sestra Družbe Kćeri Božje ljubavi, koju određuje Provincijalna glavarica. Ta sestra koordinira dobar razvoj grupe i ujedno je most između Družbe i pridruženih članova. Odgovorna je za planiranje, ostvarivanje i tijek formacije pridruženih članova. U realizaciju formativnog programa, sukladno temama i područjima formacije, uključiti će se predavači-stručnjaci, ako je moguće iz redova sestara Kćeri Božje ljubavi, svećenici te pripremljeni laici.

 

Program pripremila: s. Gordana Igrec, FDC

  Suradnici Božje ljubavi - Sve