15.03.2016.

Završna poruka Kongresa za odgojitelje u posvećenom životu

Završna poruka Kongresa za odgojitelje u posvećenom životu

Objavljeno: 11. 04. 2015 - 16:43

 

Blaženi vi odgojitelji i odgojiteljice

Na završetku ovog kongresa, duboko i živo iskustvo koje smo zajedno doživjeli poziva nas da Božju riječ približimo našem životu posvećenih muškaraca i žena, našim zajednicama i bratstvima, našim ustanovama, našim kulturama i krajevima iz koji dolazimo, našem služenju u Crkvi i svijetu.

(Mt 5, 1-10)

Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: 

Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blaženi vi koji se, iako se osjećate siromašnima i nedoraslima uzvišenoj zadaći oblikovanja Krista u srcima, uzdate u djelovanje Duha Svetoga, koji objavljuje Isusa kao »najljepšeg od ljudskih sinova«. Duh Sveti je taj koji pobuđuje želju za suobličavanjem Kristu u dubini srca, koji ulijeva Sinove osjećaje i daje da se u srcu rode njegove emocije, njegova ljubav, sama njegova osjetljivost; koji budi veliku ljubav prema naviještanju kako bi u našem dobu bio vidljiv način života Sina Božjega. Kada se to dogodi evanđelje se razglašava na nov način i Kraljevstvo Božje boravi među nama.

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blaženi vi kada znate dijeliti s odgajanicima trud oko obraćenja, teškoću da se ostavi sve kako bi se slijedilo Krista, velikodušnog odgovora.

Blaženi oni odgojitelji koji slobodno prihvate u svojim srcima trpljenja mladih, koji će im znati pristupiti s bespridržajnom empatijom i time im omogućiti da bar malo svojih jada izliju u vaše srce i da se na njihovu bol odgovori Očevom nježnošću i milosrđem.

Blaženi oni odgojitelji koji plaču zbog razočaranjâ i neuspjehâ koje će neizbježno doživjeti. Budite sigurni da ćete primiti Gospodinovu utjehu koji će otrti svaku suzu i vašu službu učiniti plodonosnom.

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blaženi vi, ako budete znali strpljivo čekati da dobro sjeme bačeno s ustrajnošću i povjerenjem donese svoj rod, ne pokušavajući ništa postići silom ili prepredenošću i ne težeći tome da vi budete ti koji će ubrati plod.

Blaženi odgojitelji-sijači, koji nastavljaju sijati bez obzira na sve, u svakom trenutku, u svakom srcu, svjesni da sjeme ima vlastitu snagu i djelotvornost. Blaženi vi ako se u svom djelovanju budete klonili svake suptilne ili prikrivene sile, čak ni ako ova ima za cilj postizanje nekog dobra, jer će Bog vašim srcima dati obećanu zemlju. 

Blaženi odgojitelji koji svojom krotkošću podsjećaju one koji rade u odgoju da jedino što je doista potrebno jest biti poput glinene zdjele, iz koje drugi mogu piti nebo u malim gutljajima.

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blaženi vi, ako nosite u srcu snažnu želju da donesete Božju pravednost, da dijelite njegovu veliku ljubav prema životu i bratskom zajedništvu. Tražite Božji naum za svaku pozvanu osobu, također po cijenu da budete neshvaćeni; ne namećite pritom osobna gledišta, ili interese ustanove, kako bi svatko postao onakvim kakvim ga Bog želi.

Blaženi vi ako budete tako činili, jer će vam istina dati slobodu da tražite potpunu predanost svakog mladića ili djevojke koji su vam povjereni i da budete uvjerljivi i vjerodostojni, bez ikakve manipulacije ili prisile. A Otac će uslišiti svete želje vašega srca. 

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blaženi vi odgojitelji i odgojiteljice ako ste susreli Boga bogata nježnošću i dopustili njegovu milosrđu da oblikuje u vama srce od mesa; suosjećajno srce koje je kadro otkriti vatru ispod pepela onoga koji je naizgled izgubio svaku nadu. Ako budete znali vratiti snagu plamenu koji se, čini se, gasi, učit ćete ih sići u mnoge sadašnje prostore boli i patnje i donijeti tamo Božju utjehu.

Bit ćete svjedoci Boga koji sluša vapaj siromaha, koji poznaje ljudske bijede i priginje se nad njih s milosrđem. Vaši će vas mladi slijediti.

Blažena odgojna zajednica, mala »Crkva koja izlazi«, »otvorenih vrata«. Bratstvo u kojem se mlada osoba »riječju i djelom uključuje u svakodnevni život ljudi, premošćuje udaljenosti, spremna je, ako je potrebno, poniziti se i prihvaća ljudski život, dotičući napaćeno Kristovo tijelo u drugima« (Papa Franjo, Obraćanje biskupima Japanske biskupske konferencije u prigodi pohoda ad liminaapostolorum, 20. ožujka 2015.).

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago vama ako budete iskrena i čestita srca, čistog pogleda i ako budete živjeli životom lišena licemjerja. Izgradnja za posvećeni život je put čišćenja srca tako da ono može ući u otajstvo vječnog Ljubljenoga.

Neprestano vodite mlade tako da žive u zajedništvu s njim, bez dvoličnosti, i da iskuse prisnost s njim i ono što je njegovo (usp. Lk 2, 49).

Blažen onaj odgojitelj koji prenosi mladima ljepotu Boga i sigurnost da jedino Vječni može utažiti žeđ ljudskog srca za ljubavlju.

Blažen odgojitelj zaljubljen u Boga i ispunjen velikom ljubavlju prema čovjeku, koji zna kako prenositi, u isti mah, i ljepotu ljubljenja Boga svim srcem i ljubljenja čovjeka srcem koje uči voljeti na božanski način.

Blaženi vi odgojitelji ako budete znali gledati mlade Božjim očima i ako budete znali vidjeti Boga u njihovim srcima!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blaženi vi odgojitelji, muškarci i žene u miru sa samima sobom, ako budete osjetljivi na veliku potrebu za mirom u našem podijeljenom svijetu i ako budete znali graditi mir u srcu drugoga i u međuljudskim odnosima.

Blaženi oni koji uče miru i duhovnom jedinstvu kao temelju svakoga bratstva. Blaženi vi ako budete znali odgajati za uređeno bratstvo i živjeti jedinstvo u različitosti, u različitosti kulturâ: Gospodin tamo prebiva.

Zajedno sa svojim mladima, bit ćete djeca Božja i razoružat ćete srca od svake agresivnosti terapijom dobrote i blagoslova za sve.

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kada vas budu progonili zbog svjedočanstva koje dajete za Gospodina Isusa, koji je radost vaših očiju i milina vaših srdaca. 

Blaženi vi odgojitelji iz zemalja u kojima su kršćani progonjeni: vi u vlastitome tijelu proživljavate uskrsno otajstvo. Blaženi vi koji, poput zrna gorušičina, donosite mnogo ploda.

Čitava Crkva u vama i zajedno s vama trpi, jača nadu, zaziva mir i naviješta Kraljevstvo nebesko.

(www.redovništvo.hr)

  Novosti i događanja - Sve