KBLJ    14.01.2020.

s. M. Pia Herman - obrana doktorske disertacije

9. 12. 2019. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu s. M. Pia (Darija) Herman, članica Družbe Kćeri Božje ljubavi, obranila je doktorsku disertaciju iz područja dogmatske teologije na temu Augustinovo razumijevanje Boga u 'polupelagijanskoj raspravi' i usporedba s naukom o Bogu njegovih protivnika. Mentor disertacije je prof. dr. sc. Ivan Bodrožić. Disertaciju je obranila pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu doc. dr. sc. Anto Barišić, doc. dr. sc. Drago Tukara i prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, mentor-član.

Rad proučava teologiju, tj. nauk o Bogu kojega sv. Aurelije Augustin (354.-430.) iznosi u svoja četiri spisa iz rasprave s 'polupelagijancima', tj. monasima iz sjevernoafričkoga grada Hadrumentuma i Južne Galije, te je uspoređuje s njihovim naukom o Bogu. Četiri Augustinova spisa jesu De gratia et libero arbitrio, De correptione et gratia, De praedestinatione sanctorum i De dono perseverantiae. Sržna je tema tih djela odnos milosti i slobodne volje s glavnim naglaskom na obrani potpune gratuitivnosti milosti. Cilj rada jest sintetički i sadržajno sustavno predstaviti i analizirati tekstove i stavove monahâ i Augustina te steći što cjelovitiji uvid u njihov nauk o Bogu, različita polazišta i razumijevanje Boga, te teološke, antropološke i ekleziološke posljedice.

Disertacija je podijeljena u pet poglavlja. U prvome je poglavlju sagledan povijesni kontekst i tijek rasprava s pelagijancima i tzv. polupelagijancima. U drugome je poglavlju analiziran pozitivan Augustinov govor o Bogu Ocu i njegovu milosnom djelovanju na izabrane, te je povezan i uspoređen s naukom monahâ iz Hadrumentuma i iz Južne Galije. Treće je poglavlje posvećeno govoru o Isusu Kristu, a četvrto o Duhu Svetome te mjestu i ulozi molitve. Peto se poglavlje bavi spornim teološkim pitanjima iz četiri Augustinova spisa, osobito pitanjem Božje svemoći i dominacije nad ljudskim voljama, te predodređenjem i Božjim predznanjem, odnosno pitanjem izabranih i odbačenih.

Darija (s. M. Pia) Herman rođena je 16. 08. 1977. u Glini od oca Matije i majke Janje (rođ. Stipanov). Članica je redovničke družbe Kćeri Božje ljubavi. 2004. diplomirala je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu 8. studenog 2016. obranila licencijatski rad  Antropološki vid nauka sv. Augustina o milosti i slobodnoj volji u tzv. polupelagijanskoj raspravi. 2002.-2016. radila je kao vjeroučiteljica u osnovnim školama i/ili gimnazijama u Sesvetskom Kraljevcu, Sarajevu (KŠC Sv. Josipa), Zadru i Tuzli (KŠC SV. Franje). Od 2017. vjeroučiteljica je u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca u Križevcima.

  Novosti i događanja - Sve