s. M. Tea Barnjak, FDC    18.11.2023.

O talentima i sposobnostima

Na slobodno i odgovorno upravljanje osobnim vremenom i povjerenim nam dobrima potiče nas prispodoba o talentima (Mt 25,14-30). Kakvi smo upravitelji povjerenih talenata, takvu ćemo i nagradu primiti.

Prvi i drugi sluga iz prispodobe za svoje su upravljanje u trenutku gospodareva povratka i polaganja računa primili istu pohvalu i poziv: „Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.“ Primili su različitu mjeru talenata na upravljanje, ali su primili jednaku nagradu. Zašto? Zato što je gospodar dao na upravljanje broj talenata, prvome pet, drugome dva, a trećemu jedan, prema njihovim sposobnostima. Mi često ove talente iz prispodobe poistovjećujemo sa sposobnostima, a zapravo su talenti dani prema sposobnostima, tj. sluge su već imali određene sposobnost, a gospodar ih podjelom talenata na neki način opunomoćuje za upravljanje njegovim imetkom.

Da bismo bolje razumjeli ovu prispodobu važno je znati da je jedan talent približno odgovarao vrijednosti od oko 6 000 denara, a jedan je denar bio dostatan za dnevne potrebe jedne siromašne obitelji. Također se smatra da je jedan talent vrijedio kao npr. 34 kilograma zlata. Dakle, bez obzira na razliku u broju primljenih talenata, svaki od slugu primio je ogroman imetak na upravljanje. No treći je sluga, zbog straha, propustio slobodno i odgovorno upravljati povjerenim talentom te ga umnožiti. Gospodar im nije postavio nikakav zahtjev i nije ih nadgledao, već je otputovao. Vrijeme njegove odsutnosti vrijeme je njegova poklonjenog povjerenja trojici slugu. Možda je i treći sluga u trenutku polaganja računa poželio vratiti vrijeme kad je vidio kako su prvi i drugi nagrađeni za svoje upravljanje, ali to više nije mogao. Zato se upustio u raspravu s gospodarom ne bi li svoje nedjelovanje obrazložio uvjerljivim argumentima.

Više sam puta susrela osobe koje su poželje moći vratiti vrijeme. Najčešće je to bilo u kontekstu žaljenja za prerano izgubljenim dragim osobama ili zbog nedovoljno promišljenih osobnih odluka koje su utjecaje na njihov daljnji život. Unatoč svim mogućim tehnološkim dostignućima i ovladavanjima zemljom, podzemljem, morem i zrakom, nemamo tu mogućnost. Naše danas u samo 24 sata postaje jučer koje ne možemo promijeniti. Ono čime možemo vladati i upravljati, iako uz mnogo ograničenosti, jest naše danas – to je vrijeme koje imamo na raspolaganju i njime oblikujemo svoju budućnost. Neka nas primjeri prvoga i drugog sluge iz prispodobe ohrabre za aktivno, odgovorno i slobodno djelovanje s povjerenim nam dobrima. Nije bitno koliko smo primili, pet ili dva talenata, bitna je nagrada koja nas čeka, ako budemo dobri upravitelji: „Uđi u radost gospodara svoga!“ Neka nas primjer trećega sluge potakne na upuštanje u rizik, a ne u povlačenje zbog straha i traženje izgovora za nedjelovanje. Talenti nisu naša već gospodareva dobra. Naše su samo sposobnosti za upravljanje povjerenim nam dobrima.

Razmišljanje uz evanđelje XXXIII. kroz godinu (Mt 25,14-30)

  Novosti i događanja - Sve