15.06.2024.

Nova Provincijalna uprava

Dana 11. ožujka 2024. vrhovna glavarica s. Maria Dulce Adams imenovala je s. Nevenku Jurak provincijalnom glavaricom Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi na mandat od četiri godine.

Službu provincijalne glavarice s. Nevenka Jurak preuzela je 13. lipnja 2024. tijekom XXII. provincijalnog kapitula.

U subotu, 15. lipnja 2024., za vrijeme završnog dana Kapitula, sestre kapitularke izabrale su četiri provincijalne savjetnice: s. Bernarda Horvat, prva provincijalna savjetnica i zamjenica provincijalne glavarice, s. M. Zorana Prcela, druga provincijalna savjetnica, s. M. Violeta Kola, treća provincijalna savjetnica, s. M. Tea Barnjak, četvrta provincijalna savjetnica.

Navedene sestre pomagat će Provincijalnoj glavarici u upravljanju Provincijom tijekom sljedećeg četverogodišta.

  Novosti i događanja - Sve