15.11.2016.

Krunica Božje ljubavi – Radosna otajstva u Božjoj ljubav

Otajstva krunice razmatrana s Majkom Franziskom Lechner

1. otajstvo:
Marija prima navještenje o utjelovljenju Božje ljubavi.
Učinimo u našem srcu novi stan za Isusa.

Majka Franziska piše o svojoj molitvi u svetištu Loretu: „Bile smo duboko ganute kad smo stupile u kuću u kojoj je Arkanđeo Gabrijel najčišćoj od svih djevica donio navještenje i gdje se dogodilo utjelovljenje Sin Božjega. Ovdje su stanovale najsvetije osobe koje su ikad živjele. Htjela sam svetoj Obitelji iznijeti toliko potreba te mi je dan bio prekratak. O, kad bi sve molbe bile uslišane!“ (Okr. 30.1.1886.)

„... neka se sve (sestre) preporuče u zagovor onoj koja nam je donijela Spasitelja svijeta.“ (Okr. 29.11.1876.)

Marija, naša Majka Divna, neka podupre naše djetinje napore da budemo poslušne djelovanju Duha Svetoga, da tako „božanskom Djetetu Isusu pripravimo lijep stan u svome srcu“ (Okr. 29.11.1876.).

 

2. otajstvo:
Služeći Elizabeti, Marija slavi Gospodina.
Slavimo i mi Gospodina za divna djela Božje ljubavi u nama.

U prvim Statutima opisuje Majka Franziska našu Družbu kao „Zajednicu Bogu posvećenih žena koje su sjedinjenje da služe siromašnim ženskim osobama i da ih spasavaju.“

Zbog divnih djela koje je Bog učinio Družbi kao „stvorenju Božjem“, a koja ovom djelu, što pomaže ljudima, daju daljnje postojanje, preuzima Majka Franziska Marijine riječi, da njima slavi Boga i poziva i nas na taj hvalospjev: „Velika nam djela učini Gospodin. On je pogledao na poniznost svojih kćeri! Iako smo najmlađe u Njegovoj svetoj Crkvi, ipak nas je izabrao za veliko i uzvišeno djelo. Dođite! Padnimo nice u duhu pred Gospodinom. NJEMU milosrdnome zahvalimo, slavimo GA za tu njegovu milost.“ (Okr. 27.11.1881.)

Kao što je Marija nosila Isusa Elizabeti da kod nje stanuje i da obje slave Otkupitelja, tako kliče Majka Franziska, jer se, „Gospodin udostojao stanovati u našim kapelama... Bog je našoj maloj, mladoj Družbi učinio velike stavri. Slavimo i zahvaljujmo Gospodinu za njegovo očinsko vodstvo.“  (Okr. 21.11.1881.)

Marijin ju je primjer potaknuo da od sestara traži „da svojom povučenošću, ćudorednim i prijaznim vladanjem izgrađuju svjetovne osobe i da njima, radošću u odricanju i u svakoj nevolji koju moramo podnijeti, pokažu da onima koji Boga ljube  nije nijedna žrtva prevelika.“ (Okr. 8.2.1880.)

 

3. otajstvo:
Sin Božje ljubavi rođen je kao Sin Marijin.
Neka naše srce bude stan Karlju mira.

Naša Utemeljiteljica gleda na naše zajednice kao mjesta otkupljenja u kojima mi primamo Krista Kralja i njegovo kraljevstvo mira: „... zaključujem sa željom da bi u božićnoj noći anđeli pjevali nad svkom našom kućom: 'Slava Bogu na visinama i na zemlji mir ljudima dobre volje!'“ (Okr. 1.12.1877.)

„Ovakva priprava našeg srca bit će božanskom Djetetu vrlo draga i ugodna. Marija i Josip će rado položiti božansko Dijete u jaslice našeg srca, anđeli će hvaliti Boga, koji će se na Božić na svetoj pričesti nastaniti u našem srcu, a mi ćemo u svom srcu osjetiti nebeski mir, koji su stanovnici  neba naviještali po Betlehemskim poljanama.“ ( Okr. 21. 11. 1881.)

„Iskoristimo ovo sveto vrijeme Došašća da obnovimo svoje srce i dobro ga pripravimo... Kako će onda rado ISUS k nama doći i svojom milošću i ljubavlju kod nas ostati... Kako će onda svaka od vas biti sretan budem li Kralj mira stanovao u našem srcu.“ (Okr. 27. 11. 1879.)

 

4. otajstvo:
Marija u Hramu predstavlja Sina Ocu.
Obnovimo svoju posvetu Božjoj ljubavi u „Svetištu Gospodnjem“.

Majka Franziska je nadahnuta potpunom Marijinom pripravnošću koja počinje prikazanjem u hramu i traje do žrtvovanja njezina Sina kao pomirbene žrtve za naše otkupljenje. Majka Utemeljiteljica želi da i mi budemo potpuni žrtveni dar u „Svetištu Gospodnjem“. Predajte se posve na taj naš lijepi blagdan Božanskom Zaručniku kao što se Marija jednom na taj dan posve predala Bogu u hramu. Mislite na to da ni najmanji idol ne smije imati mjesto u vašem srcu želite li u punoj mjeri primiti blagoslov od Gospodina.“ (Okr. 3(4).10. 1893.)

„Lijepi blagdan Prikazanja Marijina kada Kćeri Božje ljubavi obnavljaju svoju žrtvu paljenicu prinesenu Gospodinu...“ (Okr. 27.11.1879.)

 

5. otajstvo:
Marija i Josip nađoše Isusa koji se u hramu brine za ono što je Očevo.
Budimo poslušne učenice Učitelja Isusa.

Majka Franziska shvaća našu Družbu kao „Svetište Gospodnje“, koje je ON podigao pomoću svojih suradnica (usp. Okr. 25. 10. 1883.), a u kojem mi živimo zajedno sa svetom Obitelji.

„Podsjećam vas da je ove godine naša Družba stavljena pod zaštitu svete Obitelji.“ (Okr. 1.11.1887.)

„Neka Marija uzme ovu kuću pod svoju sigurnu zaštitu i neka ona bude učiteljicom, da sve koje izađu iz ove škole budu zapaljene ljubavlju prema njezinom božanskom Sinu.“ ( Okr. 2.2.1885.)

„... tako stavljam svaku pojedinu sestru i cijelu Družbu pod okrilje svete Obitelji. Sveti Josip neka bude domaćin svake kuće, a Marija neka svojom majčinskom ljubavlju i dužnostima vodi kuću.Božansko Dijete neka bude učiteljem u svim redovničkim krepostima.“ (Okr. 27.12.1887.)

Božanski Učitelj nastavlja nam pokazivati kako treba NJEGA nasljedovati i živjeti u Njegovom „Svetištu“. Utemeljiteljica piše: „Ako sestre žive vjerne ovim propisima, bit će u našoj Družbi sami anđeli, ljubimice Gospodinove, i mi ćemo sve osjetiti kako je slatko stanovati u kući Gospodnjoj i biti Njegove službenice.“ (Okr. 7.11.1886.)

 

Izvor: Putem Majke Franciske - Glasilo Družbe Kćeri Božje ljubavi, br. 43 (listopad-studeni-prosinac) 1997., str. 3-6.

Preuzmite dokument:

  krunica_bozje_ljubavi-radosna_otajstva.pdf   (281.42 KB)
 
  Novosti i događanja - Sve