15.03.2016.

Božićna čestitka

Pratio vas uvijek blagoslov Djeteta Isusa. Presveta Djevica Marija i sv. Josip bili vam zagovornici u svakoj životnoj potrebi.

(Službenica Božja M. Franziska Lechner)

      

Božić 2014.

 Božja nam se ljubav nebrojeno puta očitovala,

ali najljepši i najuzvišeniji izričaj

dobila je u Isusu – utjelovljenom Bogu.

Marija i Josip prvi su se divili i klanjali

toj utjelovljenoj ljubavi i ljepoti.

Neka otajstvo Božića dotakne i naša srca

i obdari nas raspoloživošću Marije i Josipa,

koji su bezuvjetno odgovorili toj ljubavi

te tako naučimo jedinu mjeru ljubavi – ljubiti bez mjere.

 

Radosne božićne blagdane

i blagoslovljenu 2015. žele

 

Kćeri Božje ljubavi

  Novosti i događanja - Sve