Dječji vrtić Anđeo

O nama

Dječji vrtić ANĐEO je vjerski, katolički vrtić koji od 2004. godine kao javna predškolska ustanova obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi na području Općine Sv. Ilija na adresi: Trg Josipa Godrijana 3/a u jednoj odgojno mješovitoj skupini s 25-ero djece u dobi od 3 do 7 godina. Ravnateljica vrtića je Katarina s. Monika Cesar.
Osnivač i vlasnik vrtića je samostan Presvetoga Trojstva Kćeri Božje ljubavi iz Sv. Ilije.

Godine 2013. vrtić proširuje djelatnost za još jednu mješovito-dobnu skupinu djece otvaranjem područnog objekta u Oštricama br. 9, na području grada Novog Marofa, u kući koju je darovao prečasni Ivan Košćak.

Vrtić provodi programe koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, a roditelji mogu svoje dijete uključiti u:

  • redoviti-cjelodnevni - 10-satni ili poludnevni-5 satni program
  • program predškoleza djecu u godini prije polaska u školu koji se provodi kontinuirano od 1. listopada do 31. svibnja
  • program igraonice – dva dana u tjednu u trajanju od dva sata.

Program odgojno-obrazovnog rada u svakoj skupini provode dvije stručno osposobljene odgojiteljice u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnim pedagoškim standardima. Ono po čemu nastojimo biti prepoznatljivi u svom radu je naša potpuna i bezrezervna briga za svako dijete individualno, u želji da im pružimo najkvalitetniji odgoj i obrazovanje. Da bi ostvarili takve standarde naše odgojiteljice kontinuirano prate i primjenjuju najnovija saznanja s područja predškolskog odgoja i obrazovanja.

Roditeljima se nudi mogućnost uključivanja djeteta na tečaj engleskog jezika koji se u našem vrtiću organizira u suradnji sa Školom stranih jezika „Žiger“.

U cilju poboljšanja kvalitete rada ustanove i njezine integracije u širi odgojno-obrazovni kontekst, vrtić redovito surađuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Općinom Sv. Ilija, drugim dječjim vrtićima, župnim uredima, školama, fakultetima, udrugama i drugim ustanovama.

Vrtić također posjećuju vanjski stručni suradnici (pedagog, logoped, liječnica obiteljske medicine).

Radno vrijeme vrtić prilagođava potrebama većine roditelja, a to je u pravilu od 5:30 do 16 sati, a za kraći program igraonice od 16 do 18 sati.

Naš je vrtić „mali“, ali imamo tu prednost što živimo i funkcioniramo po principu „proširene obitelji“. Naša djeca poznaju sve „tete“ i sve „tete“ poznaju svu djecu. Zato u današnje užurbano vrijeme djeca u našem vrtiću pronalaze svoj drugi dom i sve ono što vežemo uz dom: ljubav, toplinu, sigurnost i brižnost.


Naša vizija

Naša je dugogodišnja vizija u obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, biti:

Vrtić koji će polaziti od djeteta i biti za dijete s motom:Činiti dobro, darivati radost i u dječjim srcima graditi nebo!
 

Naša misija

Naša je misija usmjerena nadobrobit djece, cilj joj je poticati cjeloviti rast, odgoj i učenje, te razvoj kompetencija zasnovanih na istinskim vrijednostima, koje su utemeljene na porukama Evanđelja, te tako povezivati obiteljski i izvanobiteljski odgoj na zadovoljstvo svih koji u vrtiću borave i s nama surađuju.


RADNO VRIJEME
od 5:30 do 16:00 sati – cjelodnevni boravak
od 16:00 do 18:00 sati - program igraonice

KONTAKT
Trg JosipaGodrijana 3/a
42214 Sveti Ilija
Tel.: 042 734 443
E-mail: djecji.vrtic.andjeo@vz.t-com.hr

  Naši vrtići - Sve