Provincija Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi 1882. - 1892.

s. M. Alojzija Caratan – s. M. Božena Mutić, Provincija Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi 1882. – 1982.

U proteklom stoljeću, ukorijeniviši se u hrvatskom narodu, Kćeri Božje ljubavi ugradile su se u našu Crkvu, prosvjetu i kulturu. Postale su dio života u ovim krajevima. A život je donosio nekad uspone, nekad padove, nekad besplodne sjetve, a nekad bogate i obilne žetve. I to je upravo sadržaj ove knjige. Svi koji budu ovu knjigu s interesom uzeli u ruke naći će u njoj zanimljivo i informativno štivo.

Izdavač:
Provincija Božje providnosti
Kćeri Božje ljubavi
Nova ves 16,
HR - Zagreb 10 000

Za narudžbu obratite se na: kbljubavi@gmail.com

Preuzmite dokument:

  provincija_bozje_providnosti_druzbe_kceri_bozje_ljubavi_1882.-1982..pdf   (49.46 KB)
 
  Naša izdanja - Sve