Idem služiti Isusu

s. M. Slavica Buljan, Idem služiti Isusu (Život i mučenička smrt s. M. Jule Ivanišević, Drinske mučenice)

U knjizi je opisan životopis s. Jule Ivanišević od njezina djetinjstva, odlaska u samostan te njezin redovnički život sve do 11. prosinca 1941. godine na Palama kod Sarajeva kada su je četnici zarobili, zajedno s još četiri sestre, nakon čega su samostan opljačkali i zapalili. Ova knjiga mali je doprinos promicanju glasa svetosti Drinskih mučenica i poticaj vjernicima da osluhnu zov njihove prolivene krvi za Boga, za Crkvu i njihovo redovničko posvećenje.

Izdavač:
Provincija Božje providnosti
Kćeri Božje ljubavi
Nova ves 16,
HR - Zagreb 10 000

Za narudžbu obratite se na: kbljubavi@gmail.com

Preuzmite dokument:

  idem_sluziti_isusu.pdf   (14.58 KB)
 
  Naša izdanja - Sve