Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas.

(Iv 20,21)

Pozvane od Oca, posvećene od Duha Svetoga i poslane od Sina, mi sestre Kćeri Božje ljubavi nasljedujemo Krista tako da sudjelujemo u njegovu poslanju ljubavi. Stoga svojim životom i djelovanjem nastojimo Božju ljubav učiniti vidljivom u svijetu.

U skladu s potrebama Crkve i svijeta u duhu karizme naše Družbe preuzimamo odgojni, socijalni i pastoralni apostolat.

Naše apostolsko djelovanje obuhvaća nekoliko područja:

  • odgojno-obrazovni rad u osnovnim i srednjim školama, vrtićima, internatima i domovima za nezbrinutu djecu;
  • rad u misijama;
  • djelatnosti u crkvenim ustanovama;
  • katehizaciju, animiranje liturgijskog pjevanja i druge oblike djelovanja u župi;
  • rad s mladima i odraslima;
  • rad u bolnicama i domovima za starije i nemoćne;
  • izrada liturgijskog ruha.
  Apostolat - Sve